Over Awards.com

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie WereldOorlog Twee). Met deze website willen we een tijdsdocument vastleggen. Onderscheidingen zijn een essentieel onderdeel van de waardering van daden en deelname aan activiteiten, ook in tijd van oorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn grote hoeveelheden onderscheidingen uitgereikt en ontwikkeld. Deze website wil geen oordeel geven over de redenen waarom onderscheidingen werden verleend, maar wil slechts de feiten vastleggen en voor toekomstige generaties toegankelijk maken. De website is bewust tweetalig uitgevoerd. Nederlands om te benadrukken dat het werkgebied van STIWOT voornamelijk in Nederlandstalig gebied ligt en Engels omdat de reikwijdte van deze website in onze ogen veel verder strekt dan alleen Nederland en BelgiŽ.

Toen de medewerkers met het idee voor deze website begonnen, konden zij onmogelijk de gigantische reikwijdte van dit project inschatten. Gaandeweg is gebleken welk een gigantische klus wij op ons genomen hadden. Al snel werd geconcludeerd dat wij onmogelijk een afgerond project zouden kunnen presenteren. Er is dan ook bewust een keuze gemaakt om dit te presenteren als een tijdloos en voortdurend proces. Bij presentatie zal de website dan ook verre van klaar zijn. Dit is ook geenszins de bedoeling. Bezoekers zullen dan ook zeker constateren dat onderdelen nog aanvulling behoeven. Het is ook daarom dat de makers bewust gekozen hebben voor de mogelijkheid dat bezoekers zelf kunnen participeren in het vervolmaken van dit project.
Een project dat op alle vlakken alleen maar verder kan met de steun van anderen. Inhoudelijke steun, maar zeker ook financiŽle steun. Inhoudelijke steun in de zin van bijdragen in aanvulling. FinanciŽle steun voor het noodzakelijk plegen van onderzoek, maar ook voor het praktisch draaiende houden van deze website.

Een ieder die een bijdrage wil leveren is van harte welkom. Door middel van de invoermogelijkheden, kunnen zowel personen als onderscheidingen voor opname in de database aangedragen worden. In hoeverre dit praktisch mogelijk zal zijn, is echter ook afhankelijk van de financiŽle middelen. Bij aanvang zullen voornamelijk van de belangrijkste onderscheidingen de naamlijsten worden opgenomen en aangevuld. Indien ons voldoende middelen ter beschikking staan, zullen deze aangewend worden om ook van andere onderscheidingen de naamlijsten op te kunnen nemen. Voor financiŽle bijdragen staan diverse mogelijkheden open. Door donateur te worden van STIWOT (via: http://www.stiwot.nl/donatie) steunt u algemeen de activiteiten van STIWOT, waaronder deze website. Door sponsor te worden kunt u op, in overleg, vastgestelde wijze STIWOT ondersteunen. Hiervoor kunt u contact opnemen met STIWOT via het secretariaat (secretariaat@stiwot.nl). Indien u rechtstreeks aan dit project een financiŽle bijdrage wil leveren, kun u contact opnemen met de projectleider van de Awardssite (info@ww2awards.com).

Rest ons iedereen die tot nu toe een bijdrage heeft geleverd of nog zal gaan leveren hartelijk dank te zeggen voor de geleverde bijdragen. Zonder alle hulp hadden wij dit project nooit tot op dit niveau kunnen presenteren. Extra dank gaat uit naar alle medewerkers die dagen en soms nachtenlang hun tijd hebben gestoken in het vele opzoekwerk, typewerk, invoerwerk en uitdenkwerk, zowel voor de inhoud van de website als de technische staat en het uiterlijk. Uiteraard gaat ook onze dank uit naar alle partners, familieleden en vrienden van de medewerkers voor alle geduld die zij hebben moeten opbrengen. Wij wensen u veel leesplezier.

Voor de duidelijkheid willen wij hier aangeven dat de diverse overzichten op de website niet compleet zullen zijn en dat de onderscheidingen die bij een persoon worden aangegeven, alleen die onderscheidingen zijn welke tijdens of in relatie tot de Tweede Wereldoorlog zijn ontvangen of toegekend. De periode welke gehanteerd wordt voor de Tweede Wereldoorlog kan verschillen per land. Bij de beschrijvingen voor elk land streven wij ernaar om aan te geven welke tijdsperiode voor dat specifieke land op deze website van toepassing is. Uitzonderingen kunnen op individuele basis voorkomen.

Deze website is een initiatief van STIWOT. Alle rechten voorbehouden © 2002-2017. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.
Andere projecten van STIWOT zijn: Go2War2.nl, TracesOfWar.com, Oorlogsmusea.nl, STIWOT Forum, STIWOT Reizen en Tweede-Wereldoorlog.nl.
Hosted by Vevida.