Frankrijk

Landen index | Medaille index A-Z

Hoogste Onderscheidingen
Oorlogskruis (Croix de Guerre)
Orden
Bevrijdingsorde (Ordre de Liberation)
Dapperheidsonderscheidingen (Geen Orden)
Verzetsmedaille
Campagne- en Dienstonderscheidingen
Oorlogsmedaille 1939-1945 |Koloniale Medaille | Strijderskruis 1939-1940
Herinnerings- / Jubileummedailles
Verzetskruis voor Vrijwilligers | Medaille van het Bevrijde Frankrijk
Gewonden- en Overledenen onderscheidingen
Gewonden Gesp
Krijgs- en Dienstonderscheidingen FFL
Overige Onderscheidingen Armeé de l'Air
Burger Onderscheidingen
Deze website is een initiatief van STIWOT. Alle rechten voorbehouden © 2002-2017. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.
Andere projecten van STIWOT zijn: Go2War2.nl, TracesOfWar.com, Oorlogsmusea.nl, STIWOT Forum, STIWOT Reizen en Tweede-Wereldoorlog.nl.
Hosted by Vevida.