PERSONALIA
 
Naam:  Piacentile, Jules Vincent
Geboortedatum: 19 juli 1894 (Tenes, Algeria)
Overlijdensdatum:  oktober 1945 (Paris, Frankrijk)
Nationaliteit:  Franse
BIOGRAFIE: 
In Val de Grace overleden (Militair Hospitaal - Parijs)
     
LEGION OF MERIT - OFFICER (LOM - O)
Eenheid: Division d'Oran, Armťe de terre
Toegekend op: 21 augustus 1944
Samenvatting: Aanbeveling:
Commandant Jules Piacentile, Chefferie du Gťnie, Division Territorial díOran, French Army, wegens uitzonderlijk waardevol optreden bij het verlenen van opmerkelijke diensten van November 1942 tot maart 1943.
Na de landing van Amerikaanse troepen in Noord-Afrika hielp Commandant Piacentile enorm bij het verkrijgen van voldoende grond faciliteiten, geschikte gebouwen en het opzetten van hospitaal voorzieningen naast het benodige land en de gebouwen voor het Invason Training Center. Met ongewone deskundighheid en een vooruitziende blik verkreeg hij een dusdanig goede samenwerking met Franse militaire en burger autoriteiten dat alle problemen die ontstonden tussem Frankrijk en Amerika snel werden opgelost en dat aan de vereiste militaire behoeften met de minst mogelijke vertraging werd voldaan. Zijn werk droeg aanzienlijkl bij aan het succes van de Geallieerde oorlogsinspanningen.
 
 
 
  Wijzigingen of aanvullende informatie opgeven
Foto bron:   - Van een verzamelaar; bekend bij STIWOT
Informatie bron(nen):   - Van een verzamelaar; bekend bij STIWOT
Deze website is een initiatief van STIWOT. Alle rechten voorbehouden © 2002-2017. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.
Andere projecten van STIWOT zijn: Go2War2.nl, TracesOfWar.com, Oorlogsmusea.nl, STIWOT Forum, STIWOT Reizen en Tweede-Wereldoorlog.nl.
Hosted by Vevida.