Frankrijk

lijst van medailles | lijst van personen

Frankrijk heeft sinds het begin van de 19e eeuw al te kampen gehad met onofficiŽle orders en onderscheidingen, met als hoogtepunt een schandaal in 1822 met een medewerker bij het Franse Ministerie van Oorlog. Dit schandaal leidde op 16 april 1824 uiteindelijk tot een keizerlijke verordering, waarin stond : ďAlle onderscheidingen en orders, van welke vorm dan ook, die niet door ons of door een buitenlandse macht werd toegekend, wordt beschouwd als illegaal of onwettig verkregen, en degenen die deze toch dragen worden bevolen om hier onmiddellijk afstand van te doenĒ. Een keizerlijk besluit van 10 juni 1853 herhaalde dit besluit nog eens, en vermeldde verder dat buitenlandse verkregen onderscheidingen en orders alleen gedragen mochten worden met uitdrukkelijke toestemming van de Franse regering. Tot vrij recentelijk stonden op het dragen van onofficiŽel uitgereikte onderscheidingen en orders zware celstraffen en hoge geldboetes.

Het is overigens officiŽel vastgelegd dat Franse onderdanen als zowel officieren in Franse dienst hun orders, onderscheidingen en medailles in een bepaalde volgorde op linkerborst dragen. Deze volgorde is als volgt :
1. Legion díHonneur.
2. Franse Onderscheidingen.
3. Franse Decoraties.
4. Franse Medailles.
5. Buitenlandse Orders, Onderscheidingen en Medailles in dezelfde volgorde als de Franse.

Orders, onderscheidingen en medailles kunnen ůf automatisch ůf op aanbeveling worden uitgereikt. Automatisch uitgereikte onderscheidingen worden door het Hoofdkwartier toegekend wanneer men in aanmerking is gekomen voor de criteria van een bepaalde onderscheiding, dit kan zijn een bepaalde tijdsduur of een bepaald operatiegebied. Officieren dienen het Hoofdkwartier hierbij te assisteren en van informatie te voorzien indien deze vergeten zijn toe te kennen. Onderscheidingen die op aanbeveling worden uitgereikt worden aan het begin van elke maand vermeld in de rapporten van het Hoofdkwartier. Het uitreiken van onderscheidingen vind ťťnmaal per maand plaats op het Hoofdkwartier en vlak nadat deze zijn gepubliceerd. Een ereparade zal worden gehouden door een speciaal hiervoor uitgekozen peleton van elk Korps, vůůrdat de onderscheiding wordt toegekend aan de officieren. Een onofficiťle bijeenkomst zal volgens traditie na uitreiking worden gehouden, waarbij een lid van het Hoofdkwartier het eerste rondje zal geven.
Deze website is een initiatief van STIWOT. Alle rechten voorbehouden © 2002-2017. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.
Andere projecten van STIWOT zijn: Go2War2.nl, TracesOfWar.com, Oorlogsmusea.nl, STIWOT Forum, STIWOT Reizen en Tweede-Wereldoorlog.nl.
Hosted by Vevida.